Privacy

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ZINinZEN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ZINinZEN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ZINinZEN verstrekt. 
ZINinZEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw e-mailadres

-telefoon of gsmnummer

- Bericht

WAAROM ZINinZEN GEGEVENS NODIG HEEFT

ZINinZEN verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan ZINinZEN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om een facturatie te laten slagen en na bestelling dadelijk een factuur (pro forma) te laten sturen.

HOE LANG ZINinZEN GEGEVENS BEWAART

ZINinZEN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

DELEN MET ANDEREN

ZINinZEN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ZINinZEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. 
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
ZINinZEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ZINinZEN maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ZINinZEN bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 
U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, 
om rapporten over de Website aan ZINinZEN te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

ZINinZEN heeft hier geen invloed op.

ZINinZEN heeft Google geen toestemming gegeven om via ZINinZEN verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar zininzen@hotmail.com.
Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. 
ZINinZEN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

ZINinZEN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van ZINinZEN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ZINinZEN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ZINinZEN op www.zininzen.be
www.zininzen.be is de website van ZINinZEN.

GEGEVENS

ZINinZEN is als volgt te bereiken:

Postadres: Keiberg 9 3700 Tongeren

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

BTW-nummer: 0639994815

E-mailadres: zininzen@hotmail.com